1932 TÜRK TAYYARE CEMİYETİ

Gomsuz, T25, Normal pul ve alt kenar dantelsiz pul