1927 TÜRK TAYYARE CEMİYETİ, 15 KURUŞ

Gomsuz, T11, Dantel Deplase