1926 TÜRK TAYYARE CEMİYETİ

Gomsuz, T1, 2 Adet Dörtlü Blok