1870-80'LER DULOZ VE AMPİR PULLAR, DAMGASIZ

Gomsuz, Yüzyılın yorgunluğu, Haliyle