1970 ILO ( ULUSLAR ARASI STANDARDİZASYON TEŞKİLATI ) VIII.GENEL KURUL TOPLANTISI

Damgasız, Dörtlü Blok ve tek seri, Süper Kondüsyon, Liste : 15 TL