1964 MEŞHURLAR "RECAİZADE MAHMUT EKREM(1847-1941)" ALTILI BLOK,BASKI KAYMASI, SÜPER

Damgasız, Altılı Blok, Baskı Kayması, Süper Kondüsyon