1917-18 Viyana Baskısı Nonemi Seri Pullarla Yapılan Para Pul, Dörtlü Blok

872-873 No'lu iki pul, arkalarına kağıt yapıştırılarak, bozuk para yerine kullanılmıştır.