1927 TÜRK TAYYARE CEMİYETİ YARDIM PULU,T11, DÖRTLÜ BLOK

Damgasız, Dörtlü Blok, Bir valörde gomda tutma var; (olmasa Liste : 400 TL )