1930 SÜRŞARJLI TÜRK TAYYARE CEMİYETİ YARDIM PULU, T19, ONLU BLOK, GOMSUZ

Gomsuz, Onlu Blok