1930 SÜRŞARJLI TÜRK TAYYARE CEMİYETİ YARDIM PULLARI(T15-T20)

Damgasız, Dörtlü Blok, T16 şarniyerli ve T18,gomda tutma var; T20 iyi ) Liste : 900 TL